Névnap

Köszöntjük
Vilma
nevű látogatóinkat.

eMagyarország

A honlap látogatóinak száma: 145623

Bursa Hungarica Pályázati Kiírás

2019-10-10 23:23:28

A TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
B TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

 

Igazgatási szünet

2018-07-19 10:28:22

 

 

Bursa Hungarica pályázati kiírás

2017-10-02 08:36:23

 Nagyrécse Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III. 26.) Kormányrendelet alapján ezennel kiírja a 2018. évre a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot felsőoktatási hallgatók számára a 2017/2018. tanév második és a 2018/2019. tanév első félévére vonatkozóan.

„A” típusú pályáztai kiírás

„B” típusú pályáztai kiírás

 

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1 %-ról.

2017-04-10 08:21:08

Tisztelt Adófizető!

Kérjük, támogassa a nagybakónaki civil szervezeteket adója 1 %-ával.
Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány - adószáma: 19276874-2-20.
Nagybakónaki Faluszépítő Egyesület - adószáma: 19282611-1-20.

Köszönjük! 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer

2016-10-03 23:50:14

„A” típusú pályázati kiírás 2017
„B” típusú pályázati kiírás 2017

 

Könyvtári hírek

2016-09-21 10:14:00


Figyelem!

A helyi könyvtárban leselejtezett könyveket a lakosság rendelkezésére bocsátjuk. Könyvtári nyitvatartási időben mindenki kedvére válogathat a Művelődési Ház nagytermében.

Hétfő:                 16.00 – 18.00 óráig.

Kedd:                  16.00 – 18.00 óráig.

Csütörtök:         16.00 – 18.00 óráig.

A kiválasztott könyv ingyen elvihető!

 

Falunap 2016.

2016-07-18 06:57:37

 

 

Háziorvosi Szolgálat közleménye

2016-07-12 12:00:56

 
A háziorvos értesíti a település lakosságát, hogy
2016. július 4. - július 31-ig szabadságon lesz.
Helyettesít: Dr. Lenkovics Anna
Miháld, Ady u. 1.
93/367-002
Rendelés Nagybakónakon: hétfő 14.00 órától.
Rendelés Nagyrécsén: hétfő és csütörtök 13.00 órától.

 

Szent Iván Éjszakája

2016-06-30 21:21:30

 

 

Rendelkezés a személyi jövedelemadó 1 %-ról.

2016-02-24 13:32:07


Tisztelt Adófizető!


Kérjük, támogassa a nagybakónaki civil szervezeteket adója 1 %-ával.
Nagybakónak Kultúrájáért Közalapítvány - adószáma: 19276874-2-20.
Nagybakónaki Faluszépítő Egyesület - adószáma: 19282611-1-20.

Köszönjük!

 

Karácsonyvárás

2016-01-05 05:49:59

 

 

A 2015/2016 évi Startmunka közfoglalkoztatási program Nagybakónakon.

2016-01-07 15:59:35


Településünk jelenleg 2 programban vesz részt összesen 10 főnek biztosítva munkalehetőséget.

1. Kistérségi Startmunka belvízelvezetés közfoglalkoztatási program.

A projekt közvetlen célja a csapadék és belvíz belterületről való biztonságos elvezetése a földmedrű csatornák felújításával és részint nyílt medrű burkolt árkok kiépítésével. Munkafázisai: árokmeder tisztítás, árokmeder előkészítés, alapozás, mederelemek elhelyezése.
A projekt 5 fő foglalkoztatását teszi lehetővé 1 év időtartamra. A támogatás finanszírozza a bér- és járulékköltségeket, a munka- és védőruházatot és a kivitelezéshez szükséges anyag- és fuvarköltségeket (kéziszerszámok, sóder, betonelemek).
A programmal elnyert összeg 6.591.880 Ft, ebből tárgyi eszköz és beruházási költség 1.152.525 Ft.

2. Kistérségi Startmunka mezőgazdasági közfoglalkoztatási program.

A projekt során a dolgozók mezőgazdasági tevékenységet végeznek, zöldséget és gyümölcsöt termelnek közel 1 hektár önkormányzati területen. A termények egészséges és friss élelmiszerként a Nagybakónaki Idősek Klubja szociális konyhájára kerülnek felhasználásra.
A programban szintén 5 főt foglalkoztatunk.  Az elnyert összeg fedezetet nyújt a bér- és járulékköltségek, a munka- és védőruházat finanszírozására, valamint kis- és nagyértékű eszközök beszerzésére összesen 6.598.738 Ft értékben. Ebből a beruházási költségekre, kis- és nagyértékű tárgyi eszközökre fordítható összeg 1.073.150 Ft (vetőmagok, növényvédőszerek, üzemanyag, facsemeték, kerítésdrót, kapálógéphez kerék és utánfutó, aggregátor, hagesztő trafó, zöldség- és gyümölcsaszaló, vákumfóliázó gép). 

 

Tájékoztató BURSA pályázatról

2015-12-06 23:30:28

 

 

PÁLYÁZATI KIÍRÁS

2015-09-24 22:44:35

 BURSA A 2016 pályázati kiírás

 
BURSA B 2016 pályázati kiírás

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

2015-09-20 13:53:33

 A határozatot innen lehet letölteni.

 

Környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás

2015-08-26 22:48:52

314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet
 
a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról
 
A Kormány a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 110. §-a (7) bekezdésének c), i), l) és s)pontjában kapott felhatalmazása alapján a következőket rendeli el:
 
Környezetvédelmi közlemény

 

Falunap 2015.

2015-07-07 00:23:56

 

 

Gyermeknap 2015.

2015-05-25 14:06:09

 

 

Ebösszeírás

2015-02-27 08:42:54

Tisztelt Ebtartók!


Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény 42/B.§ 1 bekezdése alapján a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó települések eb-rendészeti feladatainak elvégzése érdekében, illetve a vesztettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel Nagyrécse, Csapi, Nagybakónak, Zalaújlak és Miháld községek területén 2015. március 1-től március 31-ig terjedő időszakban a községek közigazgatási területén tartott ebek vonatkozásában eb összeírást végez. Felhívjuk a figyelmet, hogy az eb-összeírás önbevallásos módszerrel történik, ezért az eb összeíró adatlap beszerzése az állattartó kötelezettsége. Az adatlap folyamatosan beszerezhető az önkormányzat hivatalában, illetve kirendeltségein, valamint letölthető a www.nagyrecse.hu weboldalon. Az összeírást követően is köteles az eb tartó az adatokban bekövetkezett változásokat írásban bejelenteni (szaporulat, elhullás).
 
Ebösszeíró adatlap
 
Nagyrécse, 2015-02-23.
Hegedüs Szilvia jegyző sk.

 

Fűts okosan!

2015-01-05 05:18:43

 

 

Önkormányzati választások Nagybakónakon

2014-10-15 02:59:02

2014. október 12.

Szavazóköri jegyzőkönyv

A helyi választási bizottság 17. sz. határozata.  A helyi választási bizottság 18. sz. határozata. 
A választás eredményéről itt tájékozódhat.

 

Pályázati kiírások

2014-09-26 09:42:20

"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Nagybakónak Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
ezennel kiírja a 2015. évre
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási hallgatók számára
a 2014/2015. tanév második és a 2015/2016. tanév első félévére vonatkozóan.
 
A teljes pályázati kiírás innen tölthető le.
 
 
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS
 
Nagybakónak Község Önkormányzata az Emberi Erőforrások Minisztériumával 
Együttműködve, az 51/2007. (III.26.) Kormányrendelet alapján
 ezennel kiírja a 2015. évre 
a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot
felsőoktatási tanulmányokat kezdeni kívánó fiatalok számára.

A teljes pályázati kiírás innen tölthető le.

 

Itthon vagy! – Magyarország szeretlek!

2014-09-25 06:36:45

 

 

Közlemény

2014-09-11 20:23:50

A Helyi Választási Bizottság a jogszabályban előírt feltételeknek megfelelően beérkezett ajánlások alapján polgármester-jelöltként nyilvántartásba vette:
Molnár Józsefné független jelöltet, és
Molnár Szilárd független jelöltet, és 
Büki Boldizsár független jelöltet.
valamint 8 fő egyéni listás képviselő jelöltet, a csatolt határozat alapján meghatározta a jelöltek szavazólapon való megjelenésének sorrendjét.

Nagybakónak Helyi Választási Bizottság

13/2014.(IX.08.) HVB számú határozat

 

A Nagybakónaki Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán állított jelöltek sorsolása tárgyában meghozta a következő határozatot:

A Nagybakónaki Helyi Választási Bizottság a bejelentett és nyilvántartásba vett egyéni listás jelöltek sorrendjét kisorsolta és a sorsolás eredményét az alábbiakban állapítja meg:

 

1.       Tótpeti Szabolcs Ernő                    

független jelölt

2.       Bogdán Zoltán

független jelölt

3.       Hegéné Tarabi Zsuzsanna

független jelölt

4.       Molnár Szilárd

független jelölt

5.       Gazdikné Bahóber Edit Judit

független jelölt

6.       Hegedüs István

független jelölt

7.       Varga Lajos

független jelölt

8.       Büki Boldizsár

független jelölt

 

A Nagybakónaki Helyi Választási Bizottságnak a választási eljárásról szóló 2013. évi XXXVI. tv. (Továbbiakban: Ve.) 160. §-sa alapján meghozott, a jelöltek sorrendjének sorsolásáról szóló határozata ellen nincs helye önálló jogorvoslatnak.

A sorsolás törvényesség elleni jogorvoslat a Ve. 239.§-sa alapján a szavazólap adattartalmának jóváhagyása elleni bírósági felülvizsgálati kérelembe foglalható.

 

INDOKOLÁS

 

A Ve. 160.§ (2) bekezdése szerint a választási bizottság a bejelentett jelöltek, illetve listák – annak a listának a kivételével, amelynek nyilvántartásba vételét jogerősen elutasították – sorrendjének sorsolását a jelöltek, illetve a listák bejelentésére rendelkezésre álló határnapon 16 óra után végzi el.

 

A helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 1. napjára kitűzött választása eljárási határidőinek és határnapjainak megállapításáról szóló 2/2014. (VII.24.) IM rendelet 30.§ (1) bekezdése szerint a Helyi Választási Bizottság a bejelentett jelöltek sorrendjének sorsolását 2014. szeptember 8-án 16.00 óra után végzi el.

 

A Nagybakónaki Helyi Választási Bizottság a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek 2014. október 12. napjára kitűzött választásán a bejelentett és nyilvántartásba vett 8 egyéni listás jelölt sorsolását elvégezte. A kisorsolt jelöltek sorszámát a rendelkező rész tartalmazza.

Nagybakónak, 2014. szeptember 08.

 

Lázár Zoltánné
HVB elnöke

 

 

2014. október 12. önkormányzati választások

2014-08-19 07:51:13

 

TÁJÉKOZTATÓ és KÖZLEMÉNY

a 2014. október 12. napján tartandó

önkormányzati választásokról, jelölésről, ajánlásról, határidőkről

 

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

 

A Köztársasági Elnök az önkormányzati választásokat 2014. október hó 12. napjára írta ki.

Az alábbiakban tájékoztatást kívánok nyújtani Önöknek a képviselő és polgármesteri indulás jogszabályok adta lehetőségeiről, feltételeiről:

 

Nagybakónak község  lakossága ez év január 1-én  427 fős volt, amely a 2010. évi L. tv. alapján 4 fő képviselő megválasztását teszi lehetővé a településen. Ezen felül közvetlenül kerül megválasztásra a polgármester.

 

Fontos változás a 4 évvel korábbi választási eljáráshoz képest, hogy idén  - a tavaszi választásokhoz hasonlóan - már nem külön ajánló cédulán, hanem aláírásukkal támogathatnak egy - egy jelöltet.

Egy választópolgár több jelöltet is támogathat, de egy jelöltet csak egyszer.

A választópolgár bármely választókerületben választható.

 

A településen képviselő jelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 1%-a ajánl.

Nagybakónak tekintetében ez: 4 ajánlás.

A településen polgármesterjelölt lehet, akit a központi névjegyzékben szereplő választópolgárok legalább 3%-a ajánl.

Nagybakónak tekintetében ez:  11 ajánlás.

 

Tekintettel arra, hogy előfordulhat néhány hibásan kitöltött ajánlás, vagy épp szavazati joggal nem rendelkező személy aláírása stb., ezért javaslom, hogy az előírtnál valamivel több aláírást gyűjtsenek össze a biztos jelöltté váláshoz az indulni kívánó személyek.

 

Ajánlóívek felvétele:

Amint a köztársasági elnök a választás napját kitűzte ajánlóívet igényelhetnek a képviselő és polgármester jelöltek a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivataltól, továbbá Kirendeltségeitől (Helyi Választási Iroda).

Jelen tájékoztatóhoz mellékelt igénylőlapon!

 

Ajánlást bárhol lehet gyűjteni, KIVÉVE:

a) az ajánlást gyűjtő és az ajánló munkahelyén munkaidejében vagy munkaviszonyból, illetve munkavégzésre irányuló más jogviszonyból fakadó munkavégzési kötelezettsége teljesítése közben,

b) a Magyar Honvédségnél és a központi államigazgatási szerveknél szolgálati viszonyban levő személytől a szolgálati helyén vagy szolgálati feladatának teljesítése közben,

c) tömegközlekedési eszközön,

d) állami, helyi és nemzetiségi önkormányzati szervek hivatali helyiségében,

e) felsőoktatási és köznevelési intézményben,

f) egészségügyi szolgáltató helyiségében.

Az ajánlásért az ajánlást adó választópolgár részére előnyt adni vagy ígérni tilos. Az ajánlást adó választópolgár az ajánlásért nem kérhet előnyt, illetve nem fogadhat el előnyt vagy annak ígéretét.

 Érvénytelen az az ajánlás, amelyet az ajánlási szabályok megsértésével gyűjtöttek.

A független jelöltként indulni szándékozó választópolgár, illetve a jelöltet állítani szándékozó jelölő szervezet a rendelkezésére bocsátott összes ajánlóívet köteles átadni a választási irodának a jelölt bejelentésére rendelkezésre álló határidőben. E kötelezettség elmulasztása esetén a jelölt nyilvántartásba vételére illetékes választási bizottság hivatalból eljárva bírságot szab ki. A bírság összege minden be nem nyújtott ajánlóív után tízezer forint.

 

Az ajánlásokat a HVI ellenőrzi a bejelentéstől számított 3 napon belül!

A HVB minden megfelelő jelöltet legkésőbb a bejelentését követő 4. napon nyilvántartásba veszi, a nyilvántartás folyamatos vezetéséről a HVI gondoskodik, és a Nemzeti Választási Iroda vezeti, és hozza nyilvánosságra!

Az egyéni listás és az egyéni választókerületi jelöltet, a polgármester jelöltet legkésőbb 2014. szeptember 8-án 16.00 óráig kell bejelenteni. [Ve. 307/G. § (1) bekezdés]. Tehát az aláírásokat augusztus 25-től szeptember 8-ig lehet gyűjteni.

A szükséges számú ajánlást a fenti időpontig le kell adni a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatalban, ill. Kirendeltségein (HVI).

A Helyi Választási Bizottság a benyújtást követő 4. napig (Ve. 132 §.) határozattal dönt a törvényi feltételeknek megfelelő személy, szervezet nyilvántartásba vételéről.

 

 Kampányidőszak:

A kampány a szavazás napját megelőző 50. naptól ( augusztus 23.) a szavazás befejezéséig tart (október 12. 19.00 óráig). A szavazóhelyiség 150 méteres távolságán belül - közterületen - tilos kampánytevékenységet folytatni a szavazás napján. Választási gyűlés szintén a kampányidőszakban tartható

Képviselővé Nagybakónak községben az a 4 fő fog válni, aki a  legtöbb szavazatot kapta. Amennyiben valaki polgármesterként és képviselőként is indult, és polgármesterként megválasztották, akkor az egyéni képviselői listáról törölve lesz természetesen.

 

A települési képviselővel és polgármesterrel szembeni összeférhetetlenségi szabályok:

Az önkormányzati képviselő, valamint a képviselő-testület bizottságának nem képviselő tagja nem folytathat olyan tevékenységet, amely a feladatainak ellátásához szükséges közbizalmat megingathatja, továbbá nem lehet

a) országgyűlési képviselő, valamint aki olyan tisztséget tölt be, olyan feladatot lát el, amelyre kinevezését, megbízatását az Országgyűléstől, köztársasági elnöktől, Kormánytól, Kormány tagjától vagy az Országgyűlés, Kormány alárendeltségébe tartozó szervtől (vezetőjétől) kapta, kivéve

aa) ha ezen megbízatás keretében tudományos, oktatói, művészeti, lektori, szerkesztői, valamint a jogi oltalom alá eső szellemi tevékenységet lát el;

ab) egészségügyi intézmény főigazgatója, gazdasági vezetője, orvos, egészségügyi dolgozó, köznevelési intézmény vezetője, foglalkoztatottja, szociális intézmény vezetője, foglalkoztatottja, gyermekjóléti és gyermekvédelmi intézmény vezetője, foglalkoztatottja;

b) központi államigazgatási szerv vezetője, köztisztviselője;

c) kormánytisztviselő;

d) a Magyar Honvédség, a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat hivatásos vagy szerződéses állományú tagja, rendvédelmi szerv, az Országgyűlési Őrség vagy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal hivatásos állományú tagja;

e) jegyző (főjegyző), aljegyző, polgármesteri hivatal vagy közös önkormányzati hivatal köztisztviselője, alkalmazottja;

f) más települési önkormányzatnál képviselő;

g) más települési önkormányzatnál polgármester, alpolgármester;

h) a helyi önkormányzat által alapított vagy tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság, továbbá a helyi önkormányzat tulajdoni részesedésével működő gazdasági társaság által alapított gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja;

i) médiatartalom-szolgáltató természetes személy, továbbá jogi személy, valamint gazdasági társaság legfőbb szervének, ügyvezetésének tagja, személyes közreműködője, képviselet ellátására jogosultja.

A települési önkormányzati képviselő nem lehet a megyei közgyűlés elnöke, alelnöke, főpolgármester, főpolgármester-helyettes.

 

Tisztelt Választópolgárok, Jelöltek!

Esetlegesen felmerülő, a választással kapcsolatos egyéb kérdéseikre a Helyi Választási Iroda (települési honlapokon közzétételre kerülő) bármely elérhetőségén szíves tájékoztatást nyújt.

 

 

 

Nagyrécse, 2014. augusztus 14.                   

Tisztelettel:                                                                                                                                                                                    

Pintérné Hegedüs Szilvia
jegyző , HVI vezető

A jelölt ajánlásához szükséges ajánlóív nyomtatványt innen töltheti le.

 

 

Pályázati felhívás

2014-08-14 22:40:28

A Nagyrécsei Tündérkert Óvoda óvodapedagógus munkakör betöltésére.

A Csapi Kisherceg Térségi Óvoda Óvodapedagógus munkakör betöltésére.

 

Falunap 2014.

2014-07-13 10:25:25

 

 

Háziorvosi Szolgálat közleménye

2014-06-24 14:06:43


2014. július 01. - 2014. augusztus 1. között szabadságon leszünk.

Helyettesít: Dr. Lenkovics Anna 
                 Tel.: 93/367-002
Rendelés Nagybakónakon: Hétfő: 14.00 órától.
Rendelés Nagyrécsén:      Hétfő: 13.00 órától.
                                   Csütörtök: 13.00 órától.
Ügyelet: 06/306526911.

 

G Y E R M E K N A P

2014-05-29 06:46:50

2014. június 1-én (vasárnap).
 
 
Gyülekező 14.00 órakor
a sportpályán.
 
Színes programokkal,
meglepetésekkel, finomságokkal várunk Benneteket!
 

 

Választási Bizottság

2014-03-26 15:08:59

 

 

H Í R D E T M É N Y

2014-03-08 20:53:04

 A SZABADTÉRI TŰZESET MEGELŐZÉSE ÉRDEKÉBEN FORDÍTSANAK FOKOZOTT FIGYELMET AZ ALÁBBI ELŐÍRÁSOK BETARTÁSÁRA:

 

 

1)    Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alakalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105- ös segélyhívó számon. 

2)    Amennyiben a helyi önkormányzat nem rendelkezik avar és kerti hulladék égetésére vonatkozó helyi rendelettel, úgy a nyílt téri hulladékégetés szigorúan tilos! 

3)    A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét. 

4)    Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetére tűz- és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani. 

5)    A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni. 

6)    Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyéb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére.

Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

 

Hirdetmény

2014-02-10 06:57:34

 

Helyi Választási Iroda tagjainak elérhetőségeit itt olvashatja el.

 

Hulladékszállítási tájékoztató

2014-01-30 15:23:07

 

 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Pályázat

2013-10-22 06:22:33

 Bura Bursa Hungarica „A” típusú pályázat
 Bura Bursa Hungarica „B” típusú pályázat

 

Ebzárlat és legeltetési tilalom

2013-10-04 11:44:23

FIGYELEM!

A „Veszettség elleni védekezés részletes szabályairól” szóló 164/2008. (XII. 20.) FVM rendelet 8. § (2) bekezdése alapján a Zala Megyei Kormányhivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága a 2013. október 09 – 14. közötti időpontban elrendelte Zala megye Nagybakónakot is érintő részében a rókák repülőgépes veszettség elleni vakcinázását.

Ebzárlat és legeltetési tilalom:
2013. október 09 - 2013 október 28.-ig.

 Az ebzárlat alatt álló területen tilos:

            Az ebeknek kóborolni. Az ilyen ebek befogásáról az önkormányzat köteles gondoskodni. Szarvasmarha, ló, juh, kecske, legelőre történő kihajtása, ott tartózkodása. A zárlattal kapcsolatos rendeletek megszegése állategészségügyi szabálysértés! Szervezett eboltásra, pórázon történő felvezetés engedélyezett!

 

2013. évi lomtalanítás.

2013-09-27 15:20:21

Értesítés!

Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy településünkön a Netta-Pannónia Kft.-vel összefogásban őszi lomtalanítási akció lesz.

A háztartási lim-lom gyűjtés napja: 2013. október 9.

Ekkor minden olyan lomnak minősülő holmi elszállításra kerül, mely terjedelmük vagy súlyuk miatt a hagyományos hulladékgyűjtő edényben nem helyezhető el. A lom továbbra sem tartalmazhat háztartási szemetet, építési törmeléket, kerti hulladékot és faágat, valamint elektronikai hulladékot, veszélyes hulladékot és autógumit.

A fenti hulladékok elhelyezésére a gyűjtési napon reggel 7 óráig van lehetőség a lakóház előtti területen.

Az elektronikai hulladék, illetve autógumi gyűjtésének napja: 2013. október 8. reggel 7 óra.

Az átvétel helyszíne: Nagybakónak, Szent István körút 2. (az Önkormányzat hivatalának udvara)

Kérjük a fentiek szíves betartását.

                        Nagybakónak Község Önkormányzata


 

Ebösszeírás.

2013-09-27 15:27:16

A 2013. évi ebösszeírás céljából kérjük a Nagybakónak Község Önkormányzat közigazgatási területén tartott négy hónaposnál idősebb ebek tulajdonosait/tartóit, hogy az „Ebösszeíró adatlapot” kitölteni és a lentiekben megjelölt lehetőségekkel élve azt eljuttatni szíveskedjen.
Az ebösszeíró adatlap további példányai beszerezhetők a Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Nagybakónaki Kirendeltségén, illetve a www.nagybakonak.hu weboldalról letölthetők. A letöltött adatlap számítógépen kitölthető, melyet nyomtatás után alá kell írni. Az aláírással ellátott adatlapokat csatolni kell az elektronikus levélhez, melyet az nagybakonak@z-net.hu  e-mail címre kell elküldeni.

A kitöltéssel kapcsolatban a 06-93-371-101-es telefonszámon kaphatnak tájékoztatást hétfőtől- szerdáig 8:00-12:00  és 13-16 óra között.

Az ebösszeíró adatlapot minden egyes ebre külön-külön kell kitölteni az oltási könyv alapján. A kitöltött adatlapokat az alábbi módokon lehet benyújtani:

 • postai úton, vagy személyesen: Nagyrécsei Közös Önkormányzati Hivatal Nagybakónaki Kirendeltsége, 8821 Nagybakónak, Szent István körút 2.
 • elektronikusan a nagybakonak@z-net.hu e-mail címre megküldve

Felhívom a Tisztelt Ebtartók figyelmét, hogy az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb összege az állatvédelmi bírságról szóló 244/1998. (XII. 31.) Korm. rendeletben foglaltak alapján 30.000 Ft

Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlapok valóságtartalmát a Közös Hivatal munkatársai ellenőrizni fogják.

Letölthető "Ebösszeíró adatlap". 

2014-es Országgyűlési Képviselő Választás- Szavazókörzetek

2013-07-29 15:59:41

 2014-es Országgyűlési Képviselő Választás- Szavazókörzetek

 

Igényelt okmányaink online nyomonkövetése

2013-06-18 15:26:20

 2013. május 27-én publikálásra került egy okmánystátusz-lekérdező szolgáltatás, amely a Hivatalunk honlapján (www.kekkh.gov.hu) az alábbi bannerra kattintva érhető el: 
A gyorsan és egyszerűen kezelhető felület lehetőséget biztosít útlevél, személyazonosító igazolvány és vezetői engedély iránt benyújtott kérelmek állapotának, folyamatban lévő, illetve elkészült okmány státuszának ellenőrzésére.
 

A lekérdezés, az okmány típusának kiválasztását követően, az igénylő adatlapon lévő bizonylatszám (vezetői engedély esetében - Nyilvántartó Hivatal bizonylatszáma) valamint, a kérelmező születési dátumának megadásával kezdeményezhető. 

A szolgáltatás igénybevétele során az okmányokról az alábbi státuszok kaphatóak: 

 • feldolgozás folyamatban van,
 • kiállítás jelenleg folyamatban van,
 • elkészült és továbbításra került,
 • okmány átvehető,
 • okmány átvételre került. 

Az új szolgáltatás lehetővé teszi, hogy az ügyfelek közvetlen módon és ingyenesen tájékozódjanak okmányaik állapotáról, ezáltal csökkentve az eddig egyéb csatornákon érkező (telefon, személyes, e-mail) megkeresések számát. 

 
 

 

Tájékoztatás ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztrációs eljáráshoz

2013-06-18 15:09:49

 § Az adatkezelés főbb elvei: 

Az adatkezelés elveit az Infotv. 4. §-a taxatíve felsorolja, az ügyfélkapu regisztrációs eljárás során kezelt személyes adatok vonatkozásában a szabályozás főbb elemei a következőek: 

 • Személyes adat kizárólag meghatározott célból, jog gyakorlása és kötelezettség teljesítése érdekében kezelhető. Az adatkezelésnek minden szakaszában meg kell felelnie az adatkezelés céljának, az adatok felvételének és kezelésének tisztességesnek és törvényesnek kell lennie.
 • Csak olyan személyes adat kezelhető, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető.
 • Az adatkezelés során biztosítani kell az adatok pontosságát, teljességét és – ha az adatkezelés céljára tekintettel szükséges – naprakészségét, valamint azt, hogy az érintettet csak az adatkezelés céljához szükséges ideig lehessen azonosítani.

 § Az ügyfélkapu regisztrációs eljárás előtti tájékoztatási kötelezettség 

Az Infotv. 20. § (2) bekezdése alapján az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, különös tekintettel:

 •  az adatkezelés céljáról,
 • az adatkezelés jogalapjáról,
 •  az adatkezelésre és adatfeldolgozásra jogosult személyről,
 • az adatkezelés időtartamáról,
 • tovább arról, hogy az adatkezelés során ki ismerheti meg az adatokat. 

A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogainak és jogorvoslati lehetőségeinek ismertetésére is. 

§ Az ügyfélkapus regisztráció során kötelezően megadandó személyes adatok köre 

Ügyfélkapu regisztrációs eljárás során a regisztrációs szerv a felhasználó által bemutatott, a külön jogszabályban meghatározott személyazonosság igazolására alkalmas hatósági igazolványban szereplő adatok alapján az ügyfelet azonosítja, a felhasználó által megadott természetes személyazonosító adatokat és állampolgárságot összeveti a nyilvántartás adataival, valamint ellenőrzi a személyes megjelenés során bemutatott személyazonosításra alkalmas hatósági igazolvány hatályosságát. 

A szabályozott elektronikus ügyintézési szolgáltatásokról és az állam által kötelezően nyújtandó szolgáltatásokról szóló 83/2012. (IV. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 123. § (5) bekezdése alapján az ügyfélkapu igénybevételéhez szükséges regisztrációs eljárás során az alábbi adatok megadása szükséges: 

 • viselt név,
 • születéskori név,
 •  anyja neve,
 • születési hely,
 • születési idő,
 • állampolgárság,
 •  nem,
 • az adott ügyfél által előzetesen megadott elektronikus levelezési cím, valamint
 • felhasználói név. 

§ Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének célja

Az Ügyfélkapu regisztrációs adatok kezelésének célja az ügyfél hitelt érdemlő módon történő azonosítása, amely lehetővé teszi az ügyfél számára, hogy bizonyos ügyeit elektronikus úton intézze. 

§ Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének jogalapja 

Az ügyfélkaput természetes személyek saját döntésük alapján vehetik igénybe. 

Az Infotv 5. § (1) bekezdése értelmében személyes adat akkor kezelhető, ha ahhoz az érintett hozzájárul, vagy azt törvény vagy – törvény felhatalmazása alapján, az abban meghatározott körben – helyi önkormányzat rendelete közérdeken alapuló célból elrendeli. 

Ezzel kapcsolatban hivatkozom a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hivatal NAIH-791-2/2013/V ügyszámú, 2013.04.16-án kelt állásfoglalására, amely szerint az ügyfélkapu regisztrációs eljárás esetében a jelenlegi jogi szabályozás az érintett hozzájárulásával teremt jogalapot a személyes adatok kezelésére. 

§ Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelése 

Az egyes, az elektronikus ügyintézéshez kapcsolódó szervezetek kijelöléséről szóló 84/2012. Korm. rendelet 7. §-a alapján az ügyfélkapu regisztráció során rögzített adatok adatbázisban történő adatkezelésére a KEK KH került kijelölésre. Az adatkezelés kizárólag az ügyfélkapu felhasználók adataira vonatkozik. 

Az adatfeldolgozó szervezet a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató Zrt. (címe: 1389 Budapest, Pf.: 133.), amely tevékenységet az Infotv. 3. § 18. pontja, valamint az adatkezelővel 2010. december 30-án kötött adatfeldolgozási megbízási megállapodás alapján gyakorolja, mely az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzését foglalja magában. 

§ Az ügyfélkapu regisztrációhoz megadott személyes adatok kezelésének időtartama 

Az ügyfélkapu adatbázisban az adatok kezelése (tekintettel arra, hogy ezen szolgáltatás az ügyfelek azonosítására szolgál) mindaddig fennáll, amíg a felhasználó személyes ügyfélkapuja megszüntetésre nem kerül. Az ügyfélkapu megszűnésekor valamint megszüntetésekor a Vhr. értelmében az ügyfélkapu adatokat és a tárhelyen tárolt információkat haladéktalanul és helyreállíthatatlanul törölni kell. 

§ Az ügyfélkapu regisztrációs eljárásban érintettek jogai és azok érvényesítése 

Az érintettek jogait és azok érvényesítését az Infotv. 14. §-a részletezi. A hatályos szabályozás alapján ügyfélkapu regisztrációs eljárás során az érintett tájékoztatást kérhet az adatkezelőnél személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti azok helyesbítését.

A szabályozás fontos eleme, hogy az érintett kérelmére az adatkezelő tájékoztatást ad az érintett általa kezelt, illetve az általa megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

Az adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban 30 napon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a tájékoztatást. A felvilágosítás megtagadása esetén az adatkezelő tájékoztatja az érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulás lehetőségéről.

 

Tájékoztató lakcímváltozás iránti kérelmekhez kapcsolódó ügyintézésről

2013-06-18 15:06:14

A lakcímváltozással kapcsolatos ügyintézés során az alábbiakra szükséges kiemelt figyelmet fordítani:
 
 • Az ügyfeleknek ajánlják fel annak lehetőségét, hogy a többi okmányuk esetében is intézzék el az adatváltozás átvezetését, vagy a szükséges ügyet, ügyeket indítsák el,
 • Amennyiben erre nincs mód, vagy az ügyfél nem él ezzel a lehetőséggel, tájékoztassák arról, hogy a lakcím változása, és a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány cseréje – jelenleg – nem eredményezi a többi nyilvántartásban – és így a közúti közlekedési nyilvántartásban sem – a lakcím automatikus változását, ezért a lakcím változását külön-külön szükséges átvezetni a különböző okmányok vonatkozásában.

 

Nagykanizsai Katasztrófavédelmi Kirendeltség

2013-02-25 14:04:58


HÍRDETMÉNY

A szabadtéri tűzeset megelőzése érdekében fordítsanak fokozott figyelmet az alábbi előírások betartására:
1. Az avar-, tarló-, nád- és növényi hulladékégetés alkalomszerű tűzveszélyes tevékenység, melyet legalább 24 órával a megkezdés előtt be kell jelenteni a 105-ös segélyhívó számon.
2. A bejelentésben közölni kell az égetés pontos helyét, időpontját és terjedelmét.
3. Az égetés csak úgy végezhető, hogy az a környezetre tűz-és robbanásveszélyt ne jelentsen, ennek érdekében a tüzet őrizetlenül hagyni tilos és veszély esetén, vagy ha a tűzre már nincs szükség, azt azonnal el kell oltani.
4. A tevékenység befejezése után a helyszínt gondosan át kell vizsgálni és a parázslást, izzást (vízzel, földtakarással, kéziszerszámokkal, stb.) meg kell szüntetni.
5. Továbbá felhívom figyelmüket a dohányzási szabályok fokozott betartására, miszerint égő dohányneműt, gyufát és egyébb gyújtóforrást tilos olyan helyre tenni, vagy ott eldobni, ahol az tüzet, vagy robbanást okozhat.

A tűzesetek megelőzése közös érdek, ezért fordítson maximális figyelmet a fent leírt utasítások, előírások teljesülésére. Amennyiben a jövőben jogsértést tapasztalunk, intézkedünk a szükséges szankció meghozatalára.

 

Idősek napja

2012-11-29 14:22:12

 


2012. november 24-én Nagybakónak Önkormányzata vendégül látta a település idős korú lakosságát.  A nagyrécsei általános iskolások, a Nagybakónaki Színjátszók és a Patkó Banda emlékezetes műsora mellet finom vacsora és éjszakába nyúló nótázás fokozta a hangulatot.

 

Művelődési Ház fejlesztése

2012-11-29 14:17:07

 

A közelmúltban újabb fejlesztések történtek a nagybakónaki Művelődési Házban, s ezzel sikerült még komfortosabbá, barátságosabbá tenni intézményünket. Elkészült a fűtésrekonstrukció második üteme, melynek keretében a könyvtár és a nagyterem elavult gáz konvektorai, hősugárzói helyett pályázati pénzből termosztáttal ellátott radiátorokat szereltek fel.

A 2011-es mozgókönyvtári normatívából új alap- és sötétítő függönyök kerültek minden ablakra. Az idén – szintén mozgókönyvtári normatívából – 50 darab kényelmes tárgyalószékkel bővült a nagyterem felszereltsége. 

 

Idősek Klubja

2012-09-04 10:53:40

   

   

Augusztus elején - kihasználva a kirándulóidőt - klubtagjainkkal ellátogattunk Nagykanizsára és megtekintettük a gyönyörűen felújított Erzsébet teret. A program során fagyiztunk, rétest ettünk és a Plakátházban a "Nagykanizsa aranykora" című fotókiállítást is megnéztük.
Nagyon jól éreztük magunkat!

   

         

 

Falunap

2012-09-04 10:19:11


2012. július 28-án vidám falunapi rendezvényre került sor településünkön. Hagyomány, hogy délelőtt szentmisével és koszorúzással tisztelgünk Nagybakónak elesett hősei előtt.
A délutáni program helyi termékek bemutatójával, főzőversennyel kezdődött, majd "Falu bikája" és "Házaspárbaj" ügyességi versenyekkel fokoztuk a hangulatot. A gyermekeket légvár, íjászat és póni lovaglás várta.
A falunap kulturális rendezvényekkel folytatódott. Fellépett Sulyokné Nagy Erzsébet, a Belvárosi Gyöngyvirág Nyugdíjas Klub, a Nagybakónaki Szinjátszók, az Eszteregnyei Őszirózsa Asszonykórus és Citerazenekar, Gabi Moser és a Naudius zenekar.

A rendezvényeken készült fotókat megtalálja a galériában.

 

Szentivánéjszakai rendezvény

2012-06-13 22:04:25

 

 

Gyermeknap

2012-06-15 08:33:40

 G  Y  E  R  M  E  K  N  A  P

 2012. június 2-án (szombaton).

  Gyülekező 14.00 órakor a sportpályán.

  Színes programokkal
(állatsimogató, lovaglás, foci, bicikliverseny, kézműves sátor, ügyességi vetélkedők stb.)
és további meglepetésekkel, finomságokkal
várunk Benneteket.

 Eső esetén a rendezvény helyszíne: Művelődési ház.

 

József-hegyi búcsú

2012-06-15 09:37:20

 MEGHÍVÓ
 
2012. május 6-án délelőtt 11 órakor szentmise, a határ megáldása és anyák napi köszöntő lesz a József-hegyi haranglábnál, melyre szeretettel várunk minden érdeklődőt.

 

Megszépült az Árpád-forrás környéke.

2012-06-15 09:35:442012. március 15-én délelőtt a Nagybakónaki Faluszépítő Egyesület lelkes csapata tavaszi nagytakarítást szervezett a település kedvelt kirándulóhelyén. Sor került a források vizét elvezető árkok és a tavacska kigereblyézésére, a tél folyamán letört ágak összegyűjtésére, a padok, asztalok rendebetételére, és az elpusztult cserjék pótlására.
Legközelebb a Kőszikla-szurdok akadálymentesítését, takarítását tervezik, melyre várják a segítőkész falubeliek jelentkezését.

 

Advent

2012-03-23 08:38:02A Nagybakónaki Színjátszók baráti köre nagyméretű adventi koszorúval lepte meg a település lakosságát. A római katolikus templom előtt álló koszorún vasárnaponként, a 11.00 órakor kezdődő szentmise előtt gyújtanak gyertyát. Szeretettel várják az érdeklődőket.

 

Szüreti felvonulás

2011-11-02 23:05:59

       

2011. október 8-án a helyi civil szervezetek és az önkormányzat kezdeményezésében a már hagyományos szüreti felvonulásra került sor Nagybakónakon. A hideg idő ellenére a jelenlévőkre kellemes délután várt. A szőlősgazdák által felajánlott jóféle nedű és helyben sütött pogácsa csak fokozta a hangulatot.

       

 

Kenyérszentelés

2011-08-15 13:52:05


2011. augusztus 20-án (szombaton) a 11.00 órakor kezdődő szentmise után kenyérszentelésre kerül sor az Örök Ifjak Nyugdíjas Klub szervezésében.
Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

A kenyérszentelés nagybakónaki története honlapunkon a Civil szervezetek/ Örök Ifjak Nyugdíjas Klub/ „Szép Zalában születtem...” linken olvasható.

 

Új szolgáltatás!

2011-08-15 15:36:45

Kedves Felhasználók!

A honlap szerkesztői - új szolgáltatásként - az Önök figyelmébe ajánlja
ingyenes orvos- és patika keresőjét.
Jó böngészést kívánunk!

 

Falunap

2011-08-16 19:53:23


2011. 07. 23-án Nagybakónak szentmisével és koszorúzással, majd főzőversennyel, helyi termékek bemutatójával, sport- és kulturális rendezvényekkel szinesített falunapot tartott.

További részletekről itt olvashat, a fotókat tekintse meg galériánkban.

 

Nordic walking pályaavató

2011-06-14 23:52:162011. május 29-én felavatták a Pannonhát Dél-zalai Turisztikai Egyesület és a környező települések - Csapi, Kisrécse, Nagybakónak, Nagyrécse, Újudvar - önkormányzatainak összefogásával és támogatásával megvalósult nordic walking pályát. Magyarország első nemzetközi minősítést elnyert pályájának nehezebb, 25 km-es szakasza a Tv-torony mellett álló Czinki kereszttől indulva áthalad Nagybakónakon és a Bokomóna tető végén Csapi - Újhegynél folytatódik a kitáblázott útvonalon.

A Zalai Hírlap pályaavatóról szóló cikke.
Az ország első nemzetközi minősítést elnyert nordic walking pályája.

 

Művelődési ház avatása

2011-06-14 23:45:40


2011. május 22-én átadásra került a kibővített és megszépült Művelődési házunk.

Részletes beszámolót itt olvashat.

 

Vízkármentesítés

2011-06-14 09:57:42

     

2011 tavaszán folytatódtak a Bakónaki-patak mederkotrási  és kiiszapolási munkálatai a Principális és Felső-Zala Menti Vizi Társulat jóvoltából. Várható, hogy a megfelelően karbantartott vízfolyás el tudja vezetni a nagyobb felhőszakadások vizét, komoly károktól kímélve meg ezáltal Nagybakónak lakosságát.

 

Thúry György túra.

2011-06-14 09:57:58


A nagykanizsai és környékbeli honvéd hagyományőrző egyesületek
                    Thúry György halálának 440. évfordulója
alkalmából 2011. április 2.-án megemlékezést szerveztek Nagykanizsa városkapujánál.
Az ünnepi megemlékezést követően lóháton és gyalogosan indultak útnak Thúry György halálának helyszínére, Orosztonyba.
Útvonal: Nagykanizsa városkaputól a belvároson keresztül a Petőfi víztorony irányában, érintve azt a helyet, ahol a híres bajvívó várkapitányt eltemették. A régi hetesen a kisrécsei elágazó felé, Nagybakónakra tartottak s indultak tovább a 8 km-re fekvő Orosztonyba.

Képek a galériában!

 

Művelődési ház bővítése

2011-04-25 22:34:52

     

2011. januárjában megkezdődött a művelődési ház vizesblokkjának kialakítása, melynek munkálatai várhatóan április végére be is fejeződnek. A közel 10 millió forintos beruházást - melynek keretében az előtér, a bejárat, a járda, és a parkoló is megújul - a BAUMEISTER Kivitelező, Tervező és Szolgáltató KFT végzi el.
Önkormányzatunk pályázat útján az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alaptól 6.446.179 Ft-ot nyert erre a célra.

 

Örök Ifjak Nyugdíjas Klub sikere.

2010-12-09 19:33:36


Idén első ízben pályázott és elismerő oklevélben, pénzjutalomban részesült nyugdíjas klubunk a "Szép Zalában születtem..." VI. Hagyományőrző Közösségi Pályázat keretében, melynek gálaműsorát a murakeresztúri művelődési házban rendezték meg 2010. november 27-én, szombaton. Csoportunk prezentáció keretében mutatta be az augusztus 20-i kenyérszentelést, Nagybakónak 2006-ban életre hívott hagyományát.

 

Befejeződött az alsószeri ravatalozó felújítása

2010-11-10 07:21:16


2010. november 1-én délután fél ötkor a felújított ravatalozó megáldásával hivatalosan is átadásra került Nagybakónak legújabb büszkesége.
Először Molnár Józsefné polgármester köszöntötte a meghívott vendégeinket: Cseresznyés Péter országgyűlési képviselőt, Somogyi Imre plébánost, Rákhely Ferenc kivitelezőt, a képviselő-testületet és a település lakosságát.
Beszédében méltatta az elért eredményeket, a kultúrált, a közegészségügyi és egyúttal kegyeleti elvárásoknak is minden tekintetben megfelelő ravatalozó fontosságát, majd megköszönte a fejlesztésben résztvevő emberek munkáját.
Végül Somogyi Imre plébános úr megáldotta a ravatalozót és közös imával emlékeztünk elhunyt szeretteinkre.

    

 

Újra szépül településünk

2010-12-01 23:28:23


2010. szeptember 20-án elkezdődött az alsószeri temető rekonstrukciója. Felújítják a ravatalozót, környéke és a temető útja térköves burkolatot kap. A bejárat és a ravatalozó mellett egy-egy parkoló is kialakításra kerül. A munkálatok várhatóan október végére befejeződnek. Mindenszentek ünnepén már a megújult temető fogadja a látogatókat.

Megszépül a temető c. cikk a Zalai Naplóban.

 

Kenyérszentelés Nagybakónakon

2010-10-04 09:26:33


2010. augusztus 20-án az Örök Ifjak Nyugdíjas Klub szervezésében kenyérszentelésre került sor a falu templomában. A szentmise után Somogyi Imre plébános úr megáldotta az új kenyeret, melyből a templom ajtajában mindenkit megkínáltak. Szent István ünnepe hagyományosan a búcsú napja Nagybakónakon, így a hazalátogató vendégek is részt vehettek ezen az eseményen.

 

Falunap

2010-08-31 11:35:56


Kellemes hangulatban változatos programokkal telt 2010. július 24-én Nagybakónak falunapja. Délelőtt szentmisén és koszorúzáson vehetett részt a település lakossága, valamint a helytörténeti kiállítás és annak pincéje is megnyílt a szomjas érdeklődők előtt.
A falurészek közötti ügyességi verseny "Bakó molnár" legendája köré szerveződött, s a csapatok igencsak kitettek magukért. Az első helyezettnek járó díjat "Fölsőszer" csapata vihette el.

Képek a galériában!
További részletek a www.zalaihirlap.hu oldalon.

 

2010. 06. 26. Szent Iván éji tűzugrás

2010-09-02 16:22:40


A bátrak a csepegő eső ellenére is megjelentek és nem csalódtak! A Nagybakónaki Színjátszók és az Örök Ifjak Nyugdíjas Klub színvonalas műsorral szórakoztatta a közönséget ("Hun az eszöd Istók", "Dufla pofon" c. népszinművek és "Lakodalmas"), a Patkó Banda pedig a talpalávalóról gondoskodott.
A felszolgált lila hagymás zsíros kenyér és töpörtyűs pogácsa mellett Németh Zoltán kapros és grillezett natúr kecskesajtja igazi gasztronómiai élvezetet nyújtott.
A sötétség beálltával boszorkányok tűzgyújtó szertartása, bájitalkeverése, a parázsló tűz átugrása és éjszakába nyúló nótázás emelte a hangulatot.

A rendezvényen készült fotókat tekintse meg itt!

 

Finn lovasturisták Nagybakónakon

2010-10-04 09:24:16

2010. május 19-én és június 9-én a Zalaszentgróti Lovasklub szervezésében finn lovasturisták vették birtokba a focipályát és az Idősek Klubja udvarát. Zalakarosból indulva megpihentek és megebédltek Nagybakónakon, majd Bocska irányába lovagoltak tovább. Településünk természeti szépsége, a helyiek vendégszeretete lenyűgözte őket. Szeptemberben további csoportok látogatására számíthat településünk.

 

Gyermeknap

2010-08-31 11:32:45


2010. június 5-én (szombaton) délután Nagybakónak Önkormányzata gyermeknapot szervezett az Idősek Klubja udvarában. Változatos programokkal (kincskereső kaland-túra, ügyességi versenyek, fejtörők, foci, lovaglás) és sok-sok finomsággal kedveskedett a gyerekeknek, melyhez a helyi CKÖ is hozzájárult. Az évente megrendezett gyermeknapra nem csak a helyi, hanem a környező településeken élő gyermekek közül is néhányan  rendszeresen eljönnek, s nagyon jól érzik magukat.

 

József-hegyi búcsú

2010-08-26 18:14:24


Nagybakónak lakossága és a környékbeli szőlősgazdák minden évben lelkesen készülnek a József-hegyi búcsúra, melyre idén 2010. május 2-án (vasárnap) 10.00 órakor került sor. A gazdák ülőhelyekről, eső ellen pavilonokról gondoskodtak, míg az asszonyok virágokkal díszítették fel a haranglábat és környékét. A szentmise után Somogyi Imre plébános úr megáldotta a határt. Május első vasárnapja lévén az édesanyák felköszöntése sem maradhatott el. A falubeli diákok versei és virágai könnyeket csaltak az idősebb korosztály szemébe.

 

"... a költö visszatér..."

2010-09-02 16:27:24


2010. március 14-én (vasárnap) a 11.00 órakor kezdődő szentmise után az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tiszteletére koszorúzással egybekötött megemlékezésre került sor a Közalapítvány szervezésében. A helyi általános iskolások irodalmi műsora után Nagybakónak Önkormányzata és a Faluszépítő Egyesület közösen tisztelgett a hősök előtt.


 

Karácsonyi koncert 2009.

2010-08-31 11:26:34

Kedves ajándékkal lepte meg Nagybakónak Képviselő-testülete
a falu lakosságát 2009. december 24-én.
Az éjféli szentmise után
Kovács Szilvia "Titokzatos éj"
című előadására került sor.
Az ismert karácsonyi dallamok
melegséget hoztak szívünkbe a szeretet ünnepén.

 

Megszépült a Kisfaludy utca.

2009-12-19 19:44:27

2009. november 23-án sor került a nagybakónaki Kisfaludy utca burkolat javításának műszaki átadására. A korszerűsítés során az út műtárgyait és a forgalomtechnikai létesítményeket is felújították.
A fejlesztés főbb paraméterei:
- A felújított szakasz hossza: 350,83 m.
- Burkolatszélessége: 3,00 m.
- Koronaszélesség: 5,00 m.
A beruházás összköltsége 9.229.138 Ft, ebből:
- Pályázati rész (TEUT): 5.123.010 Ft.
- Önerőkiegészítés (ZM. Közgyűlés): 1.500.000 Ft.
- A falu önkormányzata által finanszírozott önrész: 2.506.128 Ft.

 

"Tartsuk itthon időseinket" Nagybakónak projekt zárórendezvénye.

2016-07-18 07:03:37

Nagybakónak Község Önkormányzata
2009. november 13-án 15.00 órakor zárórendezvénnyel ünnepelte
az Idősek Klubja felújítását, akadálymentesítését.

Ez a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Molnár Józsefné Nagybakónak polgármestere köszöntötte a meghívott vendégeket és az intézményfelújítás lebonyolításában részt vevő munkatársakat.
Göndör István országgyűlési képviselő többek közt az idősellátás fontosságát és a település ez irányú erőfeszítéseit méltatta.
Gazdikné Bahóber Edit Judit klubvezető a tárgyi feltételek javulásáról és a felújított intézmény Nagybakónakra gyakorolt hatásáról beszélt.
Koller Jutka a nagykanizsai Egyesítet Szociális Intézmény igazgatónője prezentációjában ismertette a szociális alapszolgáltatások alakulásának elmúlt húsz évét és felvázolta azokat a kitörési pontokat, melynek segítségével ezen szolgáltatások szinvonala megtartható és emelhető.
A rendezvény zárásaként pezsgős koccintásra és állófogadásra került sor.


 

"Tartsuk itthon időseinket" a nagybakónaki Idősek Klubja felújítása.

2009-11-28 17:35:23

A projekt célja: A nagybakónaki Idősek Klubja közel száz éves épületének külső és belső felújítása, teljes akadálymentesítése, valamint új bútorok és eszközök vásárlása.
A felújítás műszaki tartalama:
- A felújítás során megvalósuló az Idősek Klubja teljes akadálymentesítése.
- Belső padlóburkolat csúszásmentessé tétele.
- Belső csempeburkolatok cseréje.
- Melegvíz-ellátás korszerűsítése napkollektoros megoldással.
- Külső, belső fa nyílászáró szerkezetek cseréje.
- Belső falak vakolatjavítása, festése.
- Szalagcserép tetőfedés cseréje natúr, hornyolt cserépfedésre.
- Külső homlokzat főfalak hőszigetelése.
- Belső villamoshálózat felújítása - a világítás energiatakarékos korszerűsítése.
Eszközbeszerzés:
- A társalgó és az étkező bútorzatának cseréje.
- Mosó-szárítógép vásárlása.
- Videokamera beszerzése.
A projekt finanszírozása: A projektet a Nyugat-dunántúli Regionális Operatív Program NYDOP-5.1. 1/A-2008-0010 azonosítószámú pályázatán elnyert pénzösszegből Nagybakónak Község Önkormányzata valósította meg.
A projekt teljes költségvetése: 16.513.187.- Ft.
NYDOP támogatása: 14.861.868.- Ft.
Az Önkormányzat által biztosított saját erő: 1.651.319.- Ft.